Υπηρεσίες

Συντήρηση φορητών εικόνων

Συντήρηση φορητών εικόνων

Συντήρηση τοιχογραφιών

Συντήρηση τοιχογραφιών

Συντήρηση ξυλογλύπτων

Συντήρηση ξυλογλύπτων

Συντήρηση οροφογραφιών

Συντήρηση οροφογραφιών

Αγιογράφηση φορητών εικόνων

Αγιογράφηση φορητών εικόνων

Με στιλβωτό και τσουκάνικο

Συντήρη Αγιογραφιών

Αγιογράφιση τοιχογραφιών

Αγιογράφιση τοιχογραφιών

Ζωγραφική - Διακόσμηση σύγχρονων τοιχογραφιών

Ζωγραφική - Διακόσμηση σύγχρονων τοιχογραφιών

Αναστηλωση έργων τέχνης

Αναστηλωση έργων τέχνης

Παρουσίαση συλλογών μουσείων

Παρουσίαση συλλογών μουσείων

Έλεγχος γνησιότητας έργου

Έλεγχος γνησιότητας έργου

Γλυπτική

Γλυπτική, Συντήρηση έργων τέχνης